Ambalaža Hrvatskog novčarskog zavoda featured project na Behanceu

Dizajn ambalaže za Hrvatski novčarski zavod, linija “Dan”, izabran je kao featured project na Behanceu u kategoriji ambalaže

Dizajn ambalaže linije proizvoda “Dan”, koju smo realizirali za Hrvatski novčarski zavod, izabrana je kao featured project na Behanceu u kategoriji ambalaže.

Radi se o najvećoj globalnoj kreativnoj bazi, gdje kuratori, profesionalci u tom polju, odabiru najbolje projekte u kreativnim kategorijama.

Ovo je već deveti dizajn projekt Design Bureau Izvorka Jurić koji je objavljen kao featured project na Behanceu.

Behance prezentaciju projekta pogledajte ovdje.